ארכיון חודשי: ספטמבר 2013

ביקור אצל חברים בשרונה

אנחנו מבקרים אצל חברת ילדות של אשתי המתגוררת בשרונה. אביה הוא קרוב משפחה רחוק של אבי. היא מספרת שקיבלה חוברת שכתב אבא של חברה לעבודה ובחוברת הזו מוזכר השם פולצ'ק מספר פעמים. אני מעיין בחוברת שנכתבה ע"י יהודי בשם יואל גרוס, יליד הוידונאנאש, שהוא קרוב משפחה רחוק של יעקב פולצ'ק, אח של סבא שלי. אני מתכנן לדבר עם האיש ולנסות לדלות ממנו פרטים על משפחתנו…