אילת

בשנים האחרונות בנה מספר בתים גבוהים באילת ברחוב?