שבדיה

בשנים 1953-1960 אבא עבד בשבדיה במשרד של סמואלסון