תחילת הקץ

הגרמנים פלשו להונגריה במרץ 1944. שואת יהודי הונגריה התנהלה במהירות וביעילות. עד יולי 1944 נשלחו כ-450,000 מיהודי הונגריה למחנות ההשמדה. רק בבודפשט התהליך התעכב ונדחה עד סוף דצמבר 1944.

תהליך זה לא פסח על סאטמר שמ-1940 היתה בשלטון ההונגרים. ב-6 למאי רוכזו יהודי סאטמר והסביבה בגטו צפוף בתוך העיר. תוך זמן קצר התחילו לצאת משלוחים לאושוויץ וב-31 למאי הגטו התרוקן לגמרי מיהודים.