לימודים

כמו ילדים רבים באותה תקופה אבא למד בחדר עד גיל 7. כאשר הגיע הזמן לבית הספר, העדיפו הוריו לשלוח אותו לבית ספר קתולי שהיה קרוב לביתם. אבא למד שם במשך 4 שנים אומללות שבמהלכן טעם על בשרו חווית מיעוט בסביבה לא אוהדת.
עם תום הלימודים בבית הספר היסודי ולאחר שעמד בהצלחה בבחינת המעבר, נשלח אבא יחד עם חברו הטוב אימרה לעיר נגיוארד בה למד במשך 4 שנים בגימנסיה היהודית.
את התיכון התחיל בדברצן עת התגורר אצל דודתו במשך שנה. בחינות הבגרות התחיל לעשות בקלוז', אבל פלישת הגרמנים להונגריה קטעה את הנסיון.

kita

תמונת מחזור זו צולמה בשנת 1938. אבא, שישי
משמאל בשורה העליונה, היה בן 13 ולמד כבר
בשנה השנייה בגימנסיה היהודית של נגיוארד.