מיכללת קיי

המיכללה בבאר-שבע היוותה את גולת הכותרת

להוסיף תמונה.