קרית ים

אבא תיכנן  בשנות ה-60 את תיכון רודמן  ואת הספרייה העירונית. ברבות השנים נבנתה ספרייה חדשה וגדולה יותר ומבנה הספרייה המקורי שימש את העירייה למשרדים שונים. ב-2017 היתה יוזמה של העיריה לבנות בתים למגורים במקום הספרייה שתכנן אבא. יוזמה זו נידחתה בעקבות דו"ח של אדריכל השימור מאיר אפשטיין. בדו"ח זה מדגיש מאיר אפשטיין את ערכה האדריכלי שמייצג את הסגנון הברוטליסטי שהיה נפוץ בארץ בשנות ה-60.

 

תיכון רודמן בשנותיו הראשונות
הסיפריה העירונית