שחרור

אבא שרד את צעדת המוות. הגיע למחנה פלאדפינג ושם זכה לראות את האמריקאים משחררים את המחנה.