ישובי הבידואים

אבא עבד הרבה ברהט ובכסייפה.

 

להוסיף תמונות