קרית ים

אבא תיכנן  בשנות ה-60 את תיכון רודמן  ואת הסיפרייה העירונית. ברבות השנים נבנתה סיפריה חדשה וגדולה יותר ומבנה הסיפרייה שימש את העירייה למשרדים שונים. ב-2017 היתה יוזמה של העיריה לבנות בתים למגורים במקום הסיפריה. יוזמה זו נידחתה בעקבות דו"ח של אדריכל השימור מאיר אפשטיין.

 

תיכון רודמן בשנותיו הראשונות
הסיפריה העירונית