לימודים

כמו רבים באותה תקופה אבא למד בחדר עד גיל 7. כאשר הגיע זמן לבית הספר, העדיפו הוריו לשלוח אותו לבית ספר קתולי שהיה קרוב לביתם. אבא למד שם במשך 4 שנים אומללות שבמהלכן טעם על בשרו חווית מיעוט בסביבה לא אוהדת.

kita

תמונת מחזור זו צולמה בשנת 1938. אבא, שישי
משמאל בשורה העליונה, היה בן 13 ולמד כבר 
בשנה השנייה בגימנסיה היהודית של נגיוארד.